Connecteur cable Zobacz większe

Z??cze kablowe

13017

Używane

Wtyczka komputera (z?oty) p>

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Wtyczki komputerowe ze z?oceniem. Kable musz? by? bezpo?rednio usuni?te za wtyczk?, bez pier?cienia ferrytowego.
Nie kupujemy wtyczek zasilaj?cych!
p>