Backplane Karta oceny

11020

Używane

p?yta monta?owa z wieloma z?otymi ko?kami p>

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Te tylne panele s?u?? jako gniazda do tac w szafach serwerowych. Na planszy wida? tylko poz?acane szpilki. Termin wysoki stopie? A zosta? wybrany, poniewa? znajduje si? 100% p?yty pokrytej poz?acanymi szpilkami, tak jak na obrazie kategorii. Ten typ p?yty charakteryzuje si? szpilkami, które s? co najmniej w 50% pokryte z?otem i maj? ci??ar w?a?ciwy.
(metalowe lub plastikowe ostrza / ramy / ch?odnice zdj?te) p>