Ceramiczny procesor z PINem

12017

Używane

Procesory / procesory wykonane z materia?u ceramicznego ze z?oconymi stykami. Po stronie pinów widoczna jest czarna lub bez wk?adki. Z górnej strony odpowiednio z?oty element ch?odz?cy. P>

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Les processeurs en ceramique avec PIN issus des ordinateurs sans les ventilateurs ou des dissipateurs de chaleur. Les processeurs avec une plaque de refroidissement qui n'ont pas été éliminés ont un prix d'achat particulier.