Wtykowy procesor z tworzywa sztucznego

12023

Używane

Modu?y procesora zawieraj?ce procesor (wykonany z tworzywa sztucznego lub materia?u ceramicznego), kilka elementów takich jak uk?ady pami?ci a.s.o na p?ytce drukowanej ze z?otymi stykami. p>

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Procesory szczelinowe w aluminiowej lub plastikowej obudowie, a tak?e zdemontowane procesory ceramiczne p>