pami?? pieni?dzy

12008

Używane

Modu?y RAM ze srebrnymi kraw?dziami od (PC), serwerów lub laptopów, bez wzgl?du na to, czy s? to modu?y DIMM, SIMM, EDO-RAM, PS2-RAM, SD-RAM, RD-RAM czy DDR. p>

Więcej szczegółów

Więcej informacji

bez adhezji metalowej p>