Procesor ceramiczny 1 złoty z boku...

8110203

Używane

Microprocesseur céramique 1 face dorée dessus